( )       1 (2018) • ..


  ..


 • ?

  ..


 • ƻ

 • ..

 • , ܅

  -
  ..
 • ..
 • ..
 • ..

 • -


  ..
 • ..
 • ..
 • ..
 • ..
 • .. • ?
  ..


 • 40 λ

  ..


 • ,

  .. • ..

 • , , • ,
  ,
  ..
 • ..

 • 2017-

© 2021 « »