( )       7 (2021)


 • ..


 • -


  ..


 • ƻ

 • ..

 • , ܅


  ..
 • .. • ..


 • ܻ


  ..

 • ..
  ..
 • ..


 • ..

 • ,

  -
  ..
 • ..


 • !

  ..


 • ?
  :
  ..


 • ,

  ..
 • ..

 • I 2021 .

© 2023 « »